Bestyrelsen

Bestyrelsen på Hillerød Lilleskole

Brian Kristensen, bestyrelsesformand

Sille Larsen, næstformand

Jan Kreiberg, kasserer

Theis Mønsted, bestyrelsesmedlem

Anne Riber Jarvad, bestyrelsesmedlem

Louise Tranekjær, bestyrelsesmedlem

Kristina Hobbs, bestyrelsesmedlem

Anne Vedersø, suppleant

Lotte Skovdal, medarbejderrepræsentant