Hillerød Lilleskole
En demokratisk og progressiv friskole

Jobopslag

Ledige stillinger på Hillerød Lilleskole

 
Stillingsopslag: Hillerød Lilleskole søger en indskolingslærer

Hillerød Lilleskole søger en lærer, som i samarbejde med gode kollegaer bidrager til en tryg og anerkendende kultur, der ruster børnene til livet.

Om skolen
Hillerød Lilleskoles 220 børn, deres engagerede forældre og vores 30 dedikerede medarbejdere har valgt skolen, fordi den med sit værdigrundlag skaber de bedste rammer for læring og børnenes
udvikling.

Skolens værdigrundlag er demokratisk og vægter barnets intellektuelle, kropslige og
musiske udvikling sammen med ansvarlighed over for kammerater, voksne og sig selv. Kreativitet
og kommunikation er naturlige elementer for at opnå den faglighed, vi vægter højt.

Skolen tilbyder et samlet grundskoleforløb fra. 0.-9.klasse i attraktive læringsmiljøer, der i kombination med en tryg og anerkendende kultur vil ruste børnene til det liv, der ligger foran dem.
De fysiske rammer og det sociale miljø giver børn og unge mulighed for at socialisere på tværs af årgangene, hvor vi fastholder og videreudvikler et højt fagligt niveau i overensstemmelse med skolens værdier.

Hillerød Lilleskole ligger i skønne omgivelser med mark og skov som nabo.

Om dig
Du kommer til at indgå i vores team omkring bh.kl.-3.klasse. Vi forestiller os, at du kan bidrage med flere af følgende kompetencer:
• musiske- og/eller naturfaglige kompetencer foruden dine linjefag
• kan fungere som klasselærer med vægt på høj faglig og social trivsel
• kan indgå i det tværfagligt arbejde, som præger vores hverdag
• har lyst til at indgå i en engageret personalegruppe, som har et tæt samarbejde omkring undervisning og projektarbejde af høj kvalitet

Praktiske forhold
Beskæftigelsesgraden er 100 %
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes
Centralorganisation
Ansøgningsfrist d. 5. februar 2020
Samtaler forventes afviklet d. 19. samt 24. februar
Ansøgning samt CV sendes til sw@hillerod-lilleskole.dk

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om skolen på www.hillerod-lilleskole.dk og på Facebook.
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Sanne Wiedemann på tlf. 50 48 31 11, hvis du har yderligere spørgsmål.