Jobopslag

Share on Facebook72Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone          

Jobopslag

Hillerød Lille Skole søger en lærer til indskolingen.

Hillerød Lille Skole søger en lærer, som i samarbejde med gode kollegaer er med til at skabe en tryg og anerkendende kultur, der ruster børnene til livet.

Om skolen

Hillerød Lille Skoles 189 børn, 27 dedikerede medarbejdere og 116 engagerede familier har valgt skolen, fordi den med sit værdigrundlag skaber de bedste rammer for læring og børnenes udvikling.

Skolens værdigrundlag er demokratisk og vægter barnets intellektuelle, kropslige og musiske udvikling sammen med ansvarlighed over for kammerater, voksne og sig selv. Kreativitet og kommunikation er naturlige elementer i at opnå den faglighed, vi vægter højt.

Hillerød Lille Skole udvider og tilbyder frem over et relevant samlet grundskoleforløb fra. 0.-9.klasse i attraktive læringsmiljøer, der i kombination med en tryg og anerkendende kultur vil ruste børnene til det liv, der ligger foran dem.

Ud over at skabe et større socialt miljø, hvor børn og unge har mulighed for at socialisere på tværs af årgangene, vil vi fastholde, videreudvikle og forpligte os til et højt fagligt niveau i overensstemmelse med skolens værdier.

Hillerød Lille Skole ligger i skønne omgivelser med mark og skov som nabo.

Om dig

Du kommer til at indgå i teamet omkring børnehaveklassen-3. klasse. Vi forestiller os, at du kan bidrage med følgende kompetencer:

  • musiske- og/eller naturfaglige kompetencer foruden dine linjefag
  • er læsevejleder eller har viden om begynderlæsning
  • kan fungere som klasselærer med vægt på høj faglig og social trivsel
  • kan indgå i det tværfagligt arbejde, som præger vores hverdag
  • har lyst til at indgå i en engageret personalegruppe, som har et tæt samarbejde omkring undervisning og projektarbejde af høj kvalitet 

Praktiske forhold

Beskæftigelsesgraden er 100 %.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Tiltrædelse d. 1. maj 2018.

Ansøgningsfrist d. 18. februar 2018.

Ansøgning samt CV sendes til sw@hillerod-lilleskole.dk

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Sanne Wiedemann på tlf. 50 48 31 11

Du kan også læse mere om skolen på www.hillerod-lilleskole.dk.