Priser

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone          

Skolepengetakster

Skolepengetakst 1. april 2017-31. marts 2018:

 For 0. – 3.klasse  kr. 1.717 pr. måned (12 måneder)
 For 4. – 9.klasse   kr. 1.977 pr. måned (11 måneder)
 Reguleringer sker årligt pr. 1. april.

Søskendemoderation:

 For 0. – 3.klasse  2. barn kr. 300 pr. måned / 3. barn kr. 1.170 pr. måned
 For 4. – 9.klasse   2. barn kr. 460 pr. måned / 3. barn kr. 1.860 pr. måned
 Regulering sker årligt pr. 1. april

 

SFO-takst
SFO-taksten er kr. 520 pr. måned (12 måneder).
Diæter: opkræves i forbindelse med lejrskoler og udgør kr. 75 pr. dag.

Indskud
Ved indmeldelse indbetales depositum kr. 3.000, som tilbagebetales ved udmeldelse. Udmeldelse skal ske skriftligt med løbende måned + tre måneders varsel.

Fripladstilskud
Det er muligt at søge fripladstilskud fra skolen.

Der ydes ikke søskenderabat eller friplads for Sommerbørn (perioden maj – juni for kommende børnehaveklassebørn).

Har du spørgsmål vedr. priser og betaling, er du velkommen til at kontakte kontoret