Priser

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone          

Skolepengetakster

Skolepengetakst 1. april 2017-31. marts 2018:

 For 0. – 3.klasse  kr. 1.717 pr. måned (12 måneder)
 For 4. – 9.klasse   kr. 1.977 pr. måned (11 måneder)
 Reguleringer sker årligt pr. 1. april.

Søskendemoderation:

 For 0. – 3.klasse  2. barn kr. 300 pr. måned / 3. barn kr. 1.170 pr. måned
 For 4. – 9.klasse   2. barn kr. 460 pr. måned / 3. barn kr. 1.860 pr. måned
 Regulering sker årligt pr. 1. april

 

SFO-takst
SFO-taksten er kr. 520 pr. måned (12 måneder).
Diæter: opkræves i forbindelse med lejrskoler og udgør kr. 75 pr. dag.

Indskud
Ved indmeldelse indbetales depositum kr. 3.000, som tilbagebetales ved udmeldelse. Udmeldelse skal ske skriftligt med løbende måned + tre måneders varsel. I tilfælde af at barnet udmeldes uden rettidig udmeldelse, betales der et gebyr svarende til tre måneders skolepenge samt evt. SFO.

Fripladstilskud
Det er muligt at søge fripladstilskud fra skolen.

Der ydes ikke søskenderabat eller friplads for Sommerbørn (perioden maj – juni for kommende børnehaveklassebørn).

Har du spørgsmål vedr. priser og betaling, er du velkommen til at kontakte kontoret